Meny

:: Välkommen

:: Info

:: Fiskeregler

:: Kortförsäljning

:: Karta

:: Djupkarta

:: Protokoll

  fiskekort

REGLER FÖR KORTFISKE I SJÖN BOREN

 • Dygnskort gäller endast handredskapsfiske och dragrodd.

 • Årskort och Veckokort gäller även för El-trolling som är Båt framförd med elmotor.

 • Trollingfiske får endast ske före 1 juli och efter 1 okt.

 • Endast 2 spön per person och högst 4 spön per båt, samtliga skall inneha fiskekort.

 • Allt utterfiske är förbjudet.

 • En administrationsavgift på 500 kr uttages vid överträdelse av Boren fvos regler.

 • Gräns för trolling är 200 m från land och utmärkta fiskeredskap i övrigt 100 meter.

 • Begränsningar i fiskeupptag. Abborre: Gällande maximimått 40 cm.

  Gädda: Gällande minimimått 40 cm och maximimått 80 cm.

  Upptag max 3 gäddor/dag.

 • Förbud mot fiske under följande tider: Fr. o m första onsdagen i augusti och tre veckor framåt mellan kl. 20.00 och 07.00.

 • Gränser för fiskevårdsområdet: Borensberg – Ström och kanalbroarna.

  Motala – Nedersta slussen vid inloppet i Göta kanal och Duvedalsbron i Motala ström.

 • Kräftfiske ingår ej.

 • Alla kort är personliga och gäller kortlösaren.

 • För barn upp t. o m 14 år får handredskapsfiske bedrivas utan fiskekort.

 • Respektera de rättigheter och skyldigheter som allemansrätten innebär.

Vi önskar en trevlig vistelse på sjön Boren

Fiskekort giltiga inom Borens FVO gäller även i följande sjöar inom Salsterns FVO.

Salstern, Lilla Salstern, Stora Vänstern, Björken och Mosjön

I dessa sjöar sker fiske enligt de fiskeregler som gäller för sportfiske inom Salsterns FVO. Borens FVO har inget ansvar för fiskeregler, tillsyn eller annan service inom Salsterns FVO. Fiskekort utfärdade av Salsterns FVO berättigar Ej till fiske i Boren.