Presentation

Borens Fiskevårdsområdesförening bildades 1988 och sköter sedan dess kortförsäljning till allmänheten, fiskevård etc. Fiskevårdsområdet har en total areal på 2855 ha. Av denna tillhör ca: 15 % Motala kommun och resten privata markägare. I fiskevårdsområdet ingår sammanlagt ca 125 fastigheter. Det hålls varje år en Fiskestämma där samtliga vattenägare beslutar hur fisket skall bedrivas.

I Boren finns det främst gott om stor gädda och abborre. Senare år har även regnbågslax och laxöring planterats ut, men dessa arter förefaller inte reproducera sig i sjön. Sjön beräknas producera 15-20 kg fisk/ha och år, vilket innebär totalt 40-50 ton fisk/år.

Vattenkvalitén är god med stor genomströmning från Vättern via Motala ström.

Fiskekorten gäller för sportfiske med handredskap och finns som årskort 500:-, veckokort 250:- och dygnskort 50:-. Årskortet gäller 1 år framåt från det datum det köps.
Handredskapsfisket är gratis t.o.m. 14 års ålder.